Vị trí & chỉ đường

HANOI VIEW 2 HOTEL
Địa chỉ: 48 Ngõ Sĩ Liên, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: (+84) 914 151 733
Email: hanoiview2hotel@yahoo.com