VẬN CHUYỂN

A. DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TRÊN TOUR (Giá bằng USD)
 

Chương trình

Xe 4 chỗ

Xe 7 chỗ

Xe 16 chỗ

Thành phố nửa ngày

54

60

62.50

Thành phố cả ngày

64

70

82.50

Nửa ngày làng gốm Bát Tràng

52

57

60

Trọn ngày Bát Tràng- Chùa Bút Tháp

74

80

82.50

Chùa Tây Phương - Chùa Thầy

74

80

82.50

Làng Dương Lâm

74

80

82.50

Hà Nội - Bắc Ninh - Hà Nội

74

80

82.50

Cả ngày Bát Tràng- Vạn Phúc

74

80

82.50

Cả ngày Bát Tràng - Đông Hồ - Đông Kỳ

80

85

87.50

Chùa nước hoa

80

85

97.50

Sân gôn Đông Mô khóa học cả ngày

80

85

92.50

Sân gôn Chí Linh

85

90

97.50

Hòa Bình

85

90

97.50

Cả ngày Hoa Lư, Tam Cốc, Bích Động

80

85

97.50

Cả ngày Hoa Lư, Tam Cốc, Phát Diệm

100

105

112.50

Hà Nội - Hải Phòng - Hà Nội (8 giờ)

85

90

102.50

Hà Nội - Hải Dương - Hà Nội (8 giờ)

80

85

97.50

Vườn quốc gia Cúc Phương

95

100

112.50

Cả ngày Văn Long- Kenh Ga

95

100

112.50

Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội (1 ngày)

95

100

112.50

Hà Nội - Mai Châu - Hà Nội (2 ngày)

125

135

147.50

Cả ngày Bát Tràng - Duyên Thai

85

90

97.50

Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long (2 ngày)

180

190

207.50

Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (1 ngày)

95

100

112.50

Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (2 ngày)

125

135

147.50

 

B. DỊCH VỤ CHUYỂN NHƯ VẬN TẢI

 

Tùy chọn

Loại xe

Giá mỗi chuyến

Tùy chọn 1

xe 4 chỗ

US$18 (~VND405,000) 

Tùy chọn 2

xe 7 chỗ

US$22 (~VND495,000) 

Tùy chọn 4

xe 16 chỗ

US$33 (~VND742,000)

Tùy chọn 5

25-seater coach

US$60 (~VND1,350,000)