​Văn Miếu

Đền Văn học thường được coi là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất của Hà Nội. Ban đầu được xây dựng như là một trường đại học năm 1070 dành cho Khổng Tử, các học giả và nhà hiền triết

Related Article

- Hà Nội Old Quarter

- Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh

- Hồ Hòan Kiếm và đền Ngọc Sơn

- Ga Hà Nội